Privatlivspolitik

Mikkeller ApS
Humletorvet 27, 3, 1799 København V
CVR: 3460 2824
Danmark

E-mailadresse: privacy@mikkeller.dk

Mikkeller ApS (“vi” eller “Mikeller”) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine Personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Når du videregiver oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person ("Personlige data") på Mikkellers websted ("Webstedet"), indsamler og behandler vi disse oplysninger. Beskyttelsen af dine personoplysninger er vigtig for os, og vi ønsker at forklare, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende risikoniveauet for, at vores databehandling påvirker dine rettigheder. Vi er særligt opmærksomme på risikoen for, at du bliver udsat for diskrimination eller identitetstyveri, eller for at lide økonomisk tab, tab af omdømme eller databeskyttelse.

 1. Hvilken slags persondata indsamler vi?
  • Vi indsamler dit navn, adresse, telefonnummer og adresse, når du handler på hjemmesiden, og din e-mailadresse, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.
 2. Til hvilket formål bruger vi dine personoplysninger?
  • Vi bruger dine personlige data til at sende dig vores nyhedsbrev eller til at lette dit køb på hjemmesiden. Oplysningerne kan også bruges til statistik om brugen af hjemmesiden eller deles med 3. part til markedsføringsformål.
 3. Vi behandler kun relevante personoplysninger
  • Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de ovenfor definerede formål. Formålet er afgørende for den slags data, der er relevante for os. Det samme gælder for mængden af persondata, vi behandler – vi behandler ikke flere persondata end nødvendigt til det specifikke formål.
 4. Vi behandler kun de nødvendige personoplysninger
  • Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de indsamlede personoplysninger for at opfylde de allerede etablerede formål. Derudover kan det afgøres ved lov, hvilke data vi er forpligtet til at indsamle og opbevare for at drive vores virksomhed. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være påkrævet for at opfylde en kontrakt eller anden juridisk forpligtelse.
  • Vi ønsker at sikre, at vi kun behandler de personoplysninger, der er nødvendige for hvert af vores specifikke formål. Derfor indsamler vores it-systemer kun de personoplysninger, der er nødvendige som standard. Det sikres også automatisk, at mængden af forarbejdning ikke er unødigt stor, og opbevaringstiden ikke er for lang.
  • For at beskytte dig mod uautoriserede personer, der får adgang til dine persondata, bruger vi it-løsninger, der automatisk sikrer, at dine data kun er tilgængelige for de relevante medarbejdere. Der er desuden indbygget beskyttelse mod et ubegrænset antal personer, der får adgang til dine data.
 5. Vi ændrer alle unøjagtige personoplysninger om dig
  • Da vores tjenester er afhængige af, at dine personoplysninger er nøjagtige og opdaterede, beder vi dig om at give os relevante ændringer af dine personoplysninger, så vi kan ændre vores register i overensstemmelse hermed. Du kan bruge kontaktoplysningerne ovenfor til at underrette os om eventuelle ændringer.
 6. Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?
  • Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som vi indsamlede, behandlede og opbevarede dem til. Vi sletter dine personoplysninger på din anmodning i henhold til afsnit 12, eller ved opsigelse af dit abonnement på nyhedsbrevet.
 7. Vi indhenter dit samtykke, før vi behandler dine personoplysninger
  • Vi indhenter dit samtykke, før vi behandler dine personoplysninger til de ovenfor beskrevne formål, medmindre vi har et andet juridisk grundlag for at indsamle dem, såsom en salgskontrakt, når du handler på Mikkeller Webshop. Hvis vi indsamler dine personoplysninger på et sådant juridisk grundlag, vil vi informere dig om et sådant grundlag samt enhver legitim interesse i at behandle disse personoplysninger.
  • Dit samtykke er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte os. Vi sørger for, at det skal være lige så nemt at trække tilbage som at give dit samtykke. Kontakt os venligst på følgende adresse, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage eller har spørgsmål til ovenstående: privacy@mikkeller.dk .
   Dit samtykke til at bruge dine data til annoncer på sociale medier er angivet i brugsbetingelserne, som accepteres ved kassen.
  • Hvis vi ønsker at behandle dine personoplysninger til et andet formål, vil vi informere dig og indhente dit samtykke, før vi påbegynder behandlingen af dine personoplysninger. Hvis vi har andre juridiske grunde til at behandle dine personoplysninger end dit samtykke, vil vi informere dig herom.
 8. Vi videregiver ikke dine personlige data uden din tilladelse
  • I nogle tilfælde vil vi videregive personoplysningerne til andre. Videregivelse af Personoplysninger vil ske i det omfang og til hvem det er nødvendigt for, at vi kan sende dig vores nyhedsbrev eller for at lette dit køb på Hjemmesiden.
  • Dine personoplysninger kan videregives til: (i) leverandører, som vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (f.eks. leverandører af tjenester og teknisk support); eller (ii) hvis det er påkrævet ved lov, retskendelse eller anden juridisk forpligtelse; eller (iii) sociale medieplatforme til betalt annoncering.
  • Hvis vi overfører dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller andre parter, herunder til markedsføringsformål, indhenter vi dit samtykke og informerer dig om, hvordan dine data vil blive brugt. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for offentliggørelse, og du kan udelukke dig selv fra markedsføringsanmodninger i CPR-registret.
  • Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er juridisk forpligtet til at videregive dine personoplysninger, for eksempel som led i indberetning til en myndighed.
 9. Datasikkerhed – hvilke foranstaltninger tager vi?
  • Vi træffer sikkerhedsforanstaltninger af teknisk og organisatorisk karakter for at beskytte dine personlige data mod manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer. Vores forholdsregler revideres med jævne mellemrum, for at vi kan opfylde de lovmæssige krav til et passende datasikkerhedssystem.
  • Vi kan dog ikke garantere, at dataene er fuldstændigt beskyttet mod personer, der ønsker og lykkes med at bryde vores forholdsregler og få adgang til at overføre informationer på internettet, fx via e-mail.
  • I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller andre væsentlige gener, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet uden unødig forsinkelse.
 10. Cookies – vi indhenter dit samtykke, før vi installerer cookies
  • Inden vi installerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Dog kan cookies, der er nødvendige for at sikre funktionalitet og indstillinger, bruges uden dit samtykke.
  • Du kan finde mere information på hjemmesiden om vores brug af cookies, og hvordan du sletter eller afviser dem. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du se instruktionerne i vores cookiepolitik .
 11. Adgang – du har ret til at få adgang til dine personlige data
  • Du har ret til at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvorfra de stammer, og til hvilket formål vi bruger dem. Vi vil fortælle dig, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem der modtager dem.
  • På din anmodning vil vi oplyse, hvilke data vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset til beskyttelse af andre personers privatliv, forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder.
  • Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os på e-mail på privacy@mikkeller.dk .
 12. Berigtigelse eller sletning – du har ret til at få ukorrekte personoplysninger rettet eller slettet
  • Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du kan kontakte os og informere os om unøjagtighederne, og hvordan de kan rettes.
  • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder for eksempel, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personlige data ikke længere er nødvendige til det formål, som vi har fået dem til, kan du ønske at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med loven eller andre juridiske forpligtelser.
  • Når du videregiver en anmodning om at rette eller slette dine personoplysninger til os, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og i givet fald foretager vi ændringer eller sletninger så hurtigt som muligt.
 13. Klager – du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan gøre indsigelse på e-mail på privacy@mikkeller.dk . Hvis din modstand er berettiget, stopper vi behandlingen af dine personoplysninger.
 14. Dataportabilitet – du har ret til at hente dine personlige data
  • Du er berettiget til at modtage de personlige data, du har stillet til rådighed for os, og dem, hvis nogen, vi har indsamlet fra en tredjepart baseret på dit samtykke. Hvis vi behandler personoplysninger om dig som en del af en kontrakt, som du er part i, har du ret til også at modtage disse personoplysninger. Du har også ret til at overføre disse personoplysninger til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet, overfører vi dine personoplysninger til dig eller til den tjenesteudbyder, du vælger, i et almindeligt anvendt format.
 15. Kontakt os, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder
  • Kontakt os venligst på e-mail privacy@mikkeller.dk .
  • Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, vil vi undersøge og besvare din anmodning hurtigst muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning.
  • Hvis vi ikke fuldt ud efterkommer din indsigelse, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet ved at følge anvisningerne på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/english /det-danske-databeskyttelses-styrelsen/kontakt/ .

-oOo-

Version 25. maj 2018